Matematik

Matematik

Her finder du nogle af mine matematik-dokumenter...

Dokument - indhold

Link

Differentiation af produkt - en lidt anderledes udgave af beviset hvor de to funktioner optræder symmetrisk

Differentiation af produkt - hvor produktet ses som et areal (længde gange bredde)

Differentiation af sammensat funktion - med opgaver


Brændpunkt for parabel - spejlingsloven bruges i denne opgave - sammen med vinkelberegning med vektorer - til at finde placeringen af brændpunktet

Geogebra animation - brændpunkt for parabel


Bevis for løsningsformel for logistisk vækst - hvor løsning for eksponentiel vækst forudsættes...

Bevis for løsningsformel for logistisk vækst - hvor partialbrøkopløsning udnyttes...

Opgave om toppunktet og rødder for parabler - bruger parallelforskydning af f(x)=a·x^2

Tællemetoder med opgaver - fakultet og kombinationer


Binomialfordeling med opgaver


Opgave om opinionsundersøgelser og usikkerhed


Numeriske metoder til løsning af differentialligninger


Matematik C

Dokument

Link

Bedste rette linje - en elementær opgave om principperne bag lineær regression uden differentialregning

Det gyldne snit mm - herunder Penrose fliser

Andet

Dokument

Link

FFT - Fourier/Frekvens-analyse af samplede signaler - en elementær gennemgang af nogle principper for FFT