Fysik

Fysik

Her finder du nogle af mine fysik-dokumenter...

Dokument - indhold

Link

12 opgaver om kosmologi af forskellig sværhedsgrader


25 opgaver om bølger fra de lette til de lidt sværere


21 opgaver om ellære - nogle lettere end andre


23 opgaver om mekanik - nogle lettere end andre


6 opgaver i atom- og kernefysik


Relativitetsteorier - fra Galilei-transformationen til Lorentz-transformationen - med opgaver

Jordens og Solsystemets alder - fra meteoritdata - med opgaver

Elementær kosmologi - fra Newtons gravitationslov til den kosmologiske differentialligning

Noter om kræfter, arbejde og energi - med øvelser og opgaver

Opgave om kosmologisk baggrundsstråling - bl.a. om fotontæthed vs nukleontæthed

Exercise - the Cosmological Background Radiation. Photon density and Temperature in the expanding Universe

Heliumballon over Hamburg - opgave om opdrift mm


Bølgefart og snorspænding. Hvordan begrunder man formlen for bølgens fart?

Interferens mellem mange bølger - anvendelse på optisk gitter, herunder separation af spektrallinjer

Interferens mellem 2 sæt cirkelbølger - konstruktiv og destruktiv. Hyperbelligninger.

Interferens mellem 2 sæt cirkelbølger - indtegn selv punkter og retninger med konstruktiv interferens

Metallers varmefylde - de er alle næsten ens! Når man vel at mærke ser på den molære varmekapacitet

Måling af minigenerators aktivitet - ligevægt og halveringstid. En lidt anden anvendelse af minigeneratoren...

Gravitationskonstanten - Cavendish' forsøg

Raketprincippet og Tsiolkovskij’s raketligning - med grundlæggende principper og øvelser

Cerenkov-lys. Dette lysfænomen skyldes ladede partikler med overlysfart i gennemsigtige stoffer. Det er altså muligt at bevæge sig hurtigere end lyset!

Gravitationslinser - Universets egne forstørrelsesglas. Stærk og svag linseeffekt - og mikrolinseeffekt.

Radioaktive henfaldsserier, differentialligninger mm

Fysik C

Dokument - indhold

Link

Intro til fysik - noter om faget fysik, fysiske størrelser, enheder

Kraft, arbejde og energi - pixi-udgave, der kan give en bedre basis i fysik C

Densitetsbestemmelse ved opdriftmetoden - øvelse

Andet

Dokument - indhold

Link

Fordampning og levetid af sorte huller - Hawkingstråling

Det sorte hul i centrum af mælkevejen - afløsningsopgave på engelsk

Numerisk beregnede partikelbaner ved sort hul


Roterende sorte huller - påvirkning af omgivelser


Detaljeret artikel om bevægelse omkring et evt. roterende, elektrisk ladet sort hul

Simpel kernemodel estimat af halveringstiden for henfaldet af den metastabile kerne Ba-137*

De kosmologiske parametre for mørkt stof og sort energi indgår i afstands- og hastighedsformler når vi er ud over 1. orden i rødforskydningen - men hvordan?

Numeriske løsninger for baner ved et (ikke-roterende) sort hul - med programmet geogebra. Klik på en af skyderne for at starte beregningen/animationen

Neutronstjerner og røntgenstråling. Afløsningsopgave om RXTE-satellittens målinger

Hodografer for Keplerbaner - (vx,vy)-grafen er altid (en del af) en cirkel - LMFK-artikel

Induktionsloven - en mere generel formulering med bevægeligt kredsløb

Fysikken bag brydningsindekset. Hvorfor er lysets fart lavere i gennemsigtige stoffer end i det tomme rum?

Brydningsindeks - interferensfelt bevæger sig langsommere end kildefelt og atomare felter

The decay of Cs-137 and the following decay of Ba-137 - all you need to know and more...

Exercise - measuring activity of Mini-Generator

Equilibrium and half-life

Beta-henfald af Cs-137 og efterfølgende henfald af Ba-137. Kerne-teori for betaminus- og gamma-henfald

Kosmologiske modeller 2020 - Hubbles lov - kan en galakse bevæge sig hurtigere end lyset - Doppler effekt eller rumudvidelse  mv

Cosmological models 2020 - Hubbles law - can a galaxy move faster than light - Doppler effect or space expansion etc.

Rødforskydning og Dopplereffekt - den kosmologiske (globale) rødforskydning kan ses som en serie af små (lokale) rødforskydninger

Cosmological Redshift and Doppler effect - where the cosmological redshift is viewed as a series of Doppler Shifts

Gravitationsslyng af Satellit - geometrisk bevis for hastighedstrekant - se artiklen om gravitations-slyng nedenfor (kommer snart)

Gravitationsslyng af rumsonde. Forbiflyvning af planeter i bevægelse bruges ofte til at 'booste' en rumsonde og spare brændstof. Se hvordan.

Figur: gravitationsslyng af rumsonde - dynamisk.

Figuren giver en intuitiv forståelse af fænomenet

Nordlys - hvad er det - udkast